Länsiafrikkalainen tanssi- ja musiikkikulttuuri

Tanssi

Kongo BrazzavilleMami Watan esittämät koreografiat pohjautuvat ensisijaisesti länsiafrikkalaiseen tanssiperinteeseen, johon kuuluu usean Saharan eteläpuolella sijaitsevan etnisen ryhmän tanssikulttuureja, kuten Malinken ja Susun tansseja (käytetään myös nimiä Mandinka/Mandinke). Malinke on yksi Länsi-Afrikan suurimmista etnisistä ryhmistä ja heidän kotimaitaan ovat esimerkiksi Guinea, Gambia, Burkina Faso, Mali ja Senegal. Susut asuvat enimmäkseen Guineassa, mutta myös naapurivaltioissa kuten Senegalissa ja Sierra Leonessa.  Ohjelmistoomme ovat kuuluneet esimerkiksi vahvojen miesten tanssina tunnettu Dundunba, pehmeä ja naisellinen Yankadi sekä Guinean itsenäisyyden kunniaksi koreografioitu Liberté.

Rikkaalla ja monivivahteisella tanssi - ja musiikkikulttuurilla on keskeinen rooli länsiafrikkalaisissa yhteisöissä. Tanssi on yhteisöissä ennen kaikkea sosiaalinen tapahtuma ja sitä opitaan paljolti osallistumalla niihin sosiaalisiin tilanteisiin ja tapahtumiin, joissa tanssi on keskeisesti mukana. Tanssi kuuluu keskeisesti arkipäiväiseen yhdessäoloon sekä erilaisiin juhlatilaisuuksiin, joilla on esimerkiksi viihdyttävä, uskonnollinen, rituaalinen tai seremoniallinen merkitys. Tällaisia tansseja ovat muun muassa naamiotanssi, Ramadan-kuukauden loppumisen juhla tai sadonkorjuujuhla.

Sen lisäksi, että tanssilla on Länsi-Afrikassa edelleen keskeinen rooli erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa ja tapahtumissa, on tanssi arvostettu taiteen muoto. Tällöin esiintyjinä ovat ammattimaiset tanssiryhmät ja tanssia muokataan näyttämölle soveltuvampaan muotoon, jolloin myös sen tehtävät ovat erilaiset kuin esimerkiksi juhlatilaisuuksissa. Yksi tunnetuimmista ammattimaisista, esiintyvistä tanssiryhmistä on Guinean kansallisbaletti Les Ballets Africains, jonka kotipaikkana on Guinean pääkaupunki Conakry.

Länsiafrikkalainen tanssi, musiikki ja laulu kuuluvat erottamattomasti yhteen, jonka vuoksi monessa yhteisössä ei ole länsimaiseen käsitykseen ja sanaan verrattavissa olevaa “tanssia“. Kokonaisvaltaisesta ajattelutavasta kertoo se, että yksi sana voi viitata tanssiin, musiikkiin, soittimiin, mutta samalla myös koko ihmiskuntaan.

Länsiafrikkalaisen tanssin lisäksi Mami Wata esittää kongolaisia tansseja, koska meillä on hieno mahdollisuus tehdä tiiviistä yhteistyötä kongolaisen tanssijan Dourou-Deelightin kanssa (kuvassa esitys Kongo-Brazzavillestä). Olemme yhdistäneet myös esityksissämme useita eri tanssi- ja musiikkityylejä, kuten nykytanssia, capoeiraa ja nykykansanmusiikkia. Tavoitteenamme on esittää afrikkalaista tanssi- ja musiikkiperinnettä näyttämölle ja esityksiin soveltuvassa muodossa, niiden kulttuurisia juuria arvostaen.

Musiikki

Länsimaisen rytmimusiikin juuret ovat Afrikassa. Orjien mukana kulkeutui vahva perinne, jonka seurauksena saivat alkunsa mm. blues, jazz, rock, soul, reggae ja hip-hop. Kaikki nämä tyylit perustuvat afrikkalaiseen musiikkiperinteeseen. Toisaalta nykyisin afrikkalainen musiikki saa vaikutteita ja uusia muotoja länsimaisesta, varsinkin sähköisesti vahvistetusta musiikista.

Rumpalit ovat olleet lähes poikkeuksetta miehiä, jotka Länsi-Afrikassa kuuluvat usein arvostettuihin Griot -sukuihin. Griotit tunnetaan jo Mandinka –imperiumin ajoilta, noin 1500 -luvulta. Tuolloin he toimivat hovimuusikkoina tai kiertävinä muusikkoina. Grioteista käytetään eri kielissä muitakin nimityksiä, esimerkiksi Senegalissa heidät tunnetaan Wolofin kielellä nimellä Gewel. Griotit toimivat edelleen arvostettuina, historiallisia tarinoita jälkipolville välittävinä tarinankertojina.

RummutDjembé (vasemmalla) on keskeinen Malinke -rumpu. Se on Afrikan ulkopuolella kenties tunnetuin afrikkalainen rumpu. Djembéä soitetaan paljain käsin ja sen ääniala vaihtelee matalista bassoista korkeisiin ja teräviin slap-ääniin. Jokainen käsityönä valmistettu djembé kuulostaa yksilölliseltä ja yhdessä muiden djembé-rumpujen kanssa soitettaessa äänimaailma kuulostaa rikkaalta ja täyteläiseltä äänien reagoidessa toisiinsa.

Rytmiryhmään kuuluu djembé-rumpujen lisäksi dundun-rumpuja (oikealla). Dundunit ovat kaksikalvoisia bassorumpuja ja niitä soitetaan puukepeillä. Dundun-rumpuja on kolme eri kokoa, kenkeni, sangban ja dununba. Sangban on näistä rummuista keskeisin ja sillä soitetut rytmikuviot muodostavat dundun-rytmiikan ytimen. Useamman rummun kokoonpanoissa toteutuu afrikkalaiselle musiikille ominainen polyrytmiikka, jossa päällekkäiset rytmikuviot muodostavat yhdessä kokonaisen rytmin.

Tärkeisiin länsiafrikkalaisiin soittimiin kuuluvat myös esimerkiksi kora, balafoni, kalebassista ja simpukankuorista sekä muista luonnonmateriaaleista valmistetut rytmisoittimet. Eräs upea länsiafrikkalainen soitin on kehärumpu, tamalin, joka kuuluu myös Mami Watan suosikkisoittimiin. Perinteisten länsiafrikkalaisten soittimien lisäksi Mami Wata yhdistää esityksiinsä esimerkiksi karjalaista kanteleperinnettä.

Tanssijoiden ja muusikoiden yhteistyö

Silloin kun tanssijat ja muusikot työskentelevät yhdessä improvisaatiotilanteessa, soolorumpali ohjaa tanssijoita vaihtamaan liikkeitään rytmisillä merkeillä eli signaaleilla. Muusikoiden ja tanssijoiden tiiviin yhteistyön onnistumiseksi on tärkeää, että muusikot tuntevat hyvin kunkin tanssin tyylin ja liikekielen. Vastaavasti tanssijoiden tulee tuntea musiikin perusrytmi sekä variaatiot. Esitettäväksi koreografioiduissa tansseissa osa liikkeistä on usein määrämittaisia eivätkä ne aina vaihdu soolorumpalin soittamista signaaleista kuten improvisaatiotilanteessa. Näin myös Mami Watan esityksissä.

Teksti: Mariana Siljamäki ja Jarmo Hovi

 

 

Länsiafrikkalainen tanssi ja musiikki

Mami Watan esittämät koreografiat pohjautuvat ensisijaisesti länsiafrik-kalaiseen tanssiperinteeseen, johon kuuluu usean Saharan... Lue lisää.

Tilaa Mami Watan esitys tai workshop

Jos olet kiinnostunut Mami Watan esityksistä, workshopeista tai haluat lisätietoa meistä, ota rohkeasti yhteyttä: info(a)... Lue lisää.

Liity yhdistyksen kannatusjäseneksi

Toimintamme tukemiseksi olemme perustaneet yhdistyksen. Mami Wata ry on yhdistys, jonka tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää... Lue lisää.